Intranet 2.0

Een intranet is het centrum van de communicatie binnen een bedrijf. Steeds meer gaat een intranet op het internet lijken. In een intranet 2.0 kunnen medewerkers zelf content toevoegen en eigen samenwerkingsverbanden opzetten.

Uitgangspunten
De uitgangspunten van het intranet 2.0 zijn delen, samenwerken en openheid. Controle wordt vervangen door vertrouwen maar wel met dien verstande dat alles controleerbaar is. Als alle kennis gedeeld wordt, wordt er voorkomen dat hetzelfde wiel twee keer opnieuw uitgevonden wordt. Doordat mensen van elkaars bezigheden op de hoogte zijn, kan men anticiperen op elkaar en elkaar ondersteunen. Dit leidt tot wederzijds begrip wat weer tot vertrouwen leidt. Medewerkers moeten persoonlijk voordeel uit het intranet halen, anders wordt er niet met het intranet gewerkt. Indien mensen er niet mee werken is het dus een signaal dat er iets aan de hand is.

Componenten
Een intranet 2.0 bestaat uit verschillende componenten. De reden hiervoor is dat er verschillende soorten van informatie zijn. Het opzetten van een kennisdatabank met een interne wiki is een ander soort manier van communiceren dan intern twitteren om collega’s op de hoogte te houden. Het nieuwe intranet is dus een verzameling van componenten of functies die binnen het bedrijf wenselijk zijn.

Medewerkerslijst
In het verleden was dit bekend als het smoelenboek. Naast de foto en de functie staat ook bijvoorbeeld het telefoonnummer vermeld. Op Internet is een soortgelijke variant te vinden in Linkedin. Naast de vaste gegevens van een persoon, zijn ook de relaties te zien en de participatie in groepsgesprekken.

Kennisdatabank
Het uitwisselen van kennis is de hoofdreden dat het Internet ooit ontstaan is. Door de universiteitsbibliotheken met elkaar te koppelen kon er kennis uitgewisseld worden. De bekendste kennisdatabank op het internet is Wikipedia. Met hulp van duizenden vrijwilligers is het dit de grootste publieke kennisdatabank van de wereld geworden. De software waar de Wikipedia op draait is vrij verkrijgbaar. Met deze software is het mogelijk om op eenzelfde manier een interne kennisdatabank vorm te geven. Het open karakter zorgt ervoor dat alle medewerkers toegang hebben tot de verzamelde kennis.

Intern twitteren
Met behulp van Twitter houden mensen elkaar op Internet op de hoogte. Er zijn een aantal grote verschillen tussen Twitter en bijvoorbeeld e-mail. E-mail is dwingend, de ontvanger kan de mail niet weigeren. De afzender bepaalt dus. Bij Twitter is dit omgedraaid. De ontvanger bepaalt of hij een bericht van iemand zou willen ontvangen. Indien iemand geen waarde toevoegt, kan deze van de volglijst gehaald worden. Mensen die wat te vertellen hebben, hebben veel volgers. Mensen die niets te vertellen hebben worden niet gevolgd. Dit maakt kristal helder wie waarde aan het toevoegen is en wie niet. Met het gebruik van Twitter neemt het gebruik van e-mail af. De noodzaak voor het versturen van een bericht is eenvoudigweg niet meer aanwezig.

Discussiegroepen
Op Linkedin bestaan er groups waarin mensen met elkaar discusseren over uiteenlopende onderwerpen. Op het internet zie je ook veel het gebruik van forums hiervoor. Google heeft Wave ontworpen met hetzelfde doeleinde. Het a-synchroon en digitaal communiceren met elkaar heeft een bestaansrecht, de technische invulling kan verschillend uitgewerkt worden. De invulling hangt dus van de mensen af die ermee willen gaan werken.

Opslag van informatie
We krijgen steeds meer informatie. In toenemende mate gaat het er niet meer om hoe de informatie opgeslagen is, maar hoe je de gewenste informatie snel kunt terugvinden. Informatie staat ook steeds vaker op meerdere plekken dus een goede zoekmogelijkheid is noodzakelijk. Naast het goed kunnen zoeken naar informatie is het wenselijk om informatie op meerdere manieren terug te kunnen vinden. Dus niet in een enkele directory stoppen waar het in A of B kan staan, maar werken met labels zodat het label A

Open chat
1
💬 klik hier om te chatten
Hallo 👋
Hoe kan ik je helpen?