Skip to main content

Als je bijvoorbeeld een disclaimer of bedrijfslogo op alle dia’s van je presentatie wilt opnemen, dan kan dit in één keer:

  1. Ga in het menu naar ‘Dia | Thema bewerken’. De eerste dia is de thema-dia. Wijzigingen die je hierop aanbrengt, worden op alle dia’s in je presentatie getoond
  2. Voeg de elementen, zoals een logo, tekst of afbeelding in, of pas de gewenste tekstopmaak (lettertype) toe op de bijbehorende thema-dia. 

Thema-dia

Heel handig als je veel dia’s in je presentatie hebt.

 

Hoe kun je snel elementen op een dia dezelfde opmaak geven?

Hiermee samen hangt de volgende tip: Hoe je snel meerdere elementen op een zelfde dia dezelfde opmaak kunt geven.

  1. Selecteer het element met de opmaak die je wilt kopiëren (bijvoorbeeld tekst in Arial, 14 pts en vet)
  2. Dubbelklik op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ (de cursor verandert nu in een verfroller)
  3. Selecteer nu alle elementen of tekst die je dezelfde opmaak wilt geven
  4. Klik weer op de knop ‘Opmaak kopiëren/plakken’ of druk op <Esc> om het kopiëren/plakken van opmaak te stoppen.

 

Nu hoef je niet elke keer dezelfde opmaak te selecteren, en weet je zeker dat alle geselecteerde elementen dezelfde opmaak hebben.