Skip to main content

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw is IT steeds complexer geworden. Eerst stonden er nog een paar losse pc’s op kantoor; al snel werden deze verbonden via een intern netwerk. Daarna kwam de verbinding met de buitenwereld via internet. Dat bood ongekende mogelijkheden (denk aan e-mail en bestandsuitwisseling), maar hiermee werd het interne netwerk ook kwetsbaar voor kwaadwillenden. Virussen, hackers, phishing en ransomware noopten bedrijven om hun security goed op orde te brengen én te houden. Het regelmatig installeren van updates, het onderhouden van firewalls en VPN’s (Virtual Private Networks) en het toepassen van SSL/TLS-encryptie en beveiligde betalings-gateways werd het werk van (duurbetaalde) specialisten die zichzelf onmisbaar achtten, omdat niemand begreep waar ze nu eigenlijk mee bezig waren. 

Anno 2024

Tegenwoordig werken veel bedrijven in de cloud (via internet), omdat ze hierdoor flexibeler, beter schaalbaar én minder kwetsbaar zijn. Dat heeft gevolgen voor de security en de security-maatregelen. Deze worden minder complex. Gegevens in de cloud zijn immers optimaal beveiligd en versleuteld; als bedrijf hoef je er eigenlijk alleen maar voor te zorgen dat de toegang tot de gegevens goed beveiligd is. Omdat de gegevens in de cloud vanaf iedere locatie toegankelijk zijn, zijn identity management met biometrische gegevens (vingerafdrukken, gezichtsherkenning) en multi-factor authenticatie belangrijk geworden. De focus is dus verschoven van beveiliging van het netwerk als geheel naar identity management: het zeker weten dat de persoon die inlogt, ook daadwerkelijk de persoon is die hij of zij zegt te zijn. 

Deze trend heeft gevolgen voor de positie van de IT-manager: bij onze klanten met 100-300 gebruikers is de IT manager bijna geheel verdwenen. Nagenoeg geen enkele klant van deze omvang heeft nog een eigen IT-manager in dienst. Dat scheelt niet alleen een dure medewerker, ook de IT-infrastructuur is eenvoudiger én goedkoper geworden. De uitgaven aan IT zijn vaak gehalveerd bij klanten die zijn overgegaan op het werken in de cloud.  

De toekomst

Naar verwachting zal security verder toenemen met de integratie van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) in de bedrijfsprocessen, waardoor er nog meer automatisering en voorspellende analyses mogelijk zijn. AI kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het detecteren van potentiële beveiligingsdreigingen door gedragsanalyse en patroonherkenning.

Toch blijft het belangrijk om proactief te blijven en regelmatig je beveiligingsinfrastructuur te evalueren en bij te werken. Wij hebben hiervoor een Security-scan ontwikkeld die een foto maakt van je huidige security-status. Vervolgens kijken wij naar de punten die aandacht nodig hebben en geven jou een deskundig advies over de maatregelen die je moet of zou kunnen nemen om je security nog verder te verbeteren.

 

Wil je meer weten over hoe jij ook je IT-budget kunt halveren, of heb je interesse in onze Security-scan, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.