Skip to main content

Agency’s, ofwel communicatiebureaus, hebben te maken met een aantal trends die het werk in de professionele communicatie complexer, maar ook veelzijdiger maken. In dit blog gaan wij in op deze trends, op een aantal uitdagingen waar agency’s en communicatiebureaus mee te maken hebben en hoe je hierop kunt inspelen. 

 

Op het gebied van communicatie, oftewel het overbrengen van een boodschap, is een aantal trends zichtbaar:

  1. mensen worden steeds meer onbereikbaar. Door de toenemende fragmentatie in de media en in de samenleving, zitten mensen steeds vaker in hun eigen bubbel. Hierdoor wordt het ook lastiger om gemeenschappelijke waarden en belangen te vinden. Want zeg eens eerlijk, hoe vaak ben jij de laatste tijd naar buiten geweest om te kijken wat er leeft, en dat vervolgens toe te passen in je communicatie?
  2. daarmee hangt samen een groeiend wantrouwen tegenover bestuurders, politici en ondernemers. Wat iemand zegt of beweert, wordt niet zomaar meer geloofd. Zeker niet als die ander zich buiten de eigen bubbel bevindt. In zo’n sterk polariserende omgeving is nuance nodig.
  3. maar, tegelijkertijd wordt de aandachtsspanne van de doelgroep ook steeds korter. Het is immers heel gemakkelijk om snel verder te scrollen, en wie weet wat er nog voor aantrekkelijks volgt? Dat maakt het overbrengen van een genuanceerde, complexe boodschap er niet makkelijker op. 
  4. een andere trend is het ‘normaler’ worden van technologie. Social media, smartphones, AI (Kunstmatige Intelligentie): het wordt allemaal gewoon, en dat alles moet je als communicatieprofessional goed kunnen toepassen in je werk. Dat vraagt niet alleen vakkennis op communicatiegebied, maar ook kennis van automatisering en van de mogelijkheden van het groeiende arsenaal aan IT-tools.
  5. een laatste trend is dat als gevolg van de onstuimige groei van social media de doelgroep ook sterk verspreid raakt, doordat het aantal online kanalen fors is toegenomen. Ga je die allemaal bedienen? Duidelijke keuzes en een gerichte contentstrategie voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dit leidt ongetwijfeld tot discussies, maar is wel noodzakelijk. Zeker als een opdrachtgever weinig tijd en geld heeft, en niet te veel tijd kwijt wil zijn aan moeilijke analyses en ingewikkelde modellen. 

Forse uitdagingen

Zijn dit al flinke uitdagingen, daar komt nog bij dat agency’s te maken hebben met een wereld die voortdurend in beweging is. Vooruitkijken wordt steeds moeilijker en ook dat biedt forse uitdagingen. Onvoorspelbaarheid wordt het nieuwe normaal. Als agency of communicatiebureau moet je dan ook flexibel kunnen inspelen op nieuwe trends, en je snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Je moet continu verbeteren en vernieuwen, anders dreig je buiten de boot te vallen omdat de concurrent zich wel aanpast. Je interne organisatie en je medewerkers moeten zich dan ook voortdurend kunnen aanpassen. Een flexibele bedrijfsvoering, die zich makkelijk laat aanpassen is noodzakelijk. 

 

Een voorbeeld van het aanpassingsvermogen dat van medewerkers gevraagd wordt, is de omgang met nieuwe tools, zoals AI. Het belang van data neemt toe, en het gebruik van AI wordt steeds gewoner, omdat het inzicht en overzicht biedt in grote hoeveelheden data, gerichte antwoorden kan geven op globale trends en zelfs voorspellende analyses kan doen. Als organisatie moet je die tools niet alleen ter beschikking stellen aan je medewerkers, maar er ook een strategie voor opzetten en je medewerkers helpen om effectief gebruik te kunnen maken van dergelijke tools. 

Conclusie

De wereld verandert snel, en de doelgroepen en hun behoeften houden daarmee gelijke tred. Dat vraagt om communicatieprofessionals die overzicht en inzicht hebben. Om communicatie die af en toe teruggaat naar de basis, en vooral een authentieke boodschap en een persoonlijke aanpak heeft. En het vraagt om een interne organisatie die flexibel is, zich snel kan aanpassen en professionals faciliteert in plaats van ophoudt. Zodat de professional zich niet hoeft te bekommeren om IT of het inrichten van een optimale vergaderruimte, maar dat hij of zij kan doen waar hij/zij goed in is en zich volledig kan focussen op de klant en zijn of haar wensen en doelen. Kent jouw agency of bureau die flexibiliteit?

 

Wil je weten hoe je jouw bedrijfsvoering flexibel kunt inrichten, maak dan eens kennis met Google Workspace. Je weet niet wat je ziet.

Neem dan nu contact met ons op.